O nás

Náš fotbalový klub byl založen v roce 1933 pod názvem SK Královice. Jeho největším problémem při vzniku bylo získání hrací plochy. Oddílu byla nakonec přidělena část obecní louky, a to za roční nájemné 450,- Kč, avšak pouze za předpokladu pěti ručitelů z řad výboru. Mimo to byla stanovena podmínka, že v případě zrušení SK musí oddíl platit nájemné až do doby, kdy výnosy louky budou jako před pronajmutím. Kromě tohoto pozemku získal SK Královice ještě část sousedícího pozemku od pana Václava Hovorky, který se stal čestným členem SK. První šatny byly v hostinci u Josefa Veselého, přibližně sto metrů od hřiště.

První utkání sehrál SK Královice s klubem Meteor Březí v létě roku 1933 a na jeho půdě drtivě podlehl 0:18. V roce 1934 vstoupil SK Královice do mistrovské soutěže, kde hrály jako nováček i sousední Křenice. Na počátku 2. světové války byla založena z mladších hráčů rezerva týmu. V ročníku 1942-43 vybojovalo první mužstvo postup do II. třídy, kde hrálo mimo jiné s Vlašimí, Mnichovicemi, Velkými Popovicemi nebo Kostelcem nad Černými lesy. Pro zajímavost, na první zápas v Kostelci mužstvo cestovalo na valníku taženém koňmi. Bohužel hned v první sezóně mužstvo sestoupilo. Dne 14.10.1951 byl SK Královice přejmenován na TJ Sokol Královice a počátkem roku 1953 byla TJ sloučena se Státními statky Královice a dostala nový název TJ Dynamo Královice. Ten byl ale v roce 1959 opět změněn na TJ Sokol Královice, který platí až dodnes. V roce 1955 náš klub opět vyhrál III. třídu, ale jelikož neměl dorost, byl mu postup odepřen. Až do konce 80. let se v Královicích hrála buď II. nebo III. třída. Mezi tím, v rozmezí let 1951-1972, TJ získává do pronájmu budovu č.p. 52, kde zřizuje kabiny a klubovnu a zakupuje autobus na dopravu hráčů i fanoušků k zápasům. V roce 1979 TJ získala právo na trvalé užívaní domku č.p. 25, ve kterém bylo rekonstruováno sociální zařízení a kabiny s klubovnou, které po další rekonstrukci fungují až do dnešních dnů. Tento rok byl také založen oddíl dorostenců, který dosahoval velmi dobrých výsledků, když vyhrál přebor dorostu. V letech 1984 - 1988 byla v "Akci Z" postavena tribuna pro 300 diváků.

Na počátku 90. let přichází zatím nejúspěšnější období našeho fotbalového oddílu, které je spojeno především se jmény Miroslava Pensdorfa, Ladislava Janouška a Stanislava Starého, kteří dali dohromady silné mužstvo a postoupili s ním v sezóně 1993-94 až do nejvyšší pražské fotbalové soutěže. K úspěchům té doby lze přičíst i sezónu 1995-1996, v níž se náš hráč Pavel Pokorný stal králem střelců všech pražských soutěží. V sezóně 2001-2002 bylo mužstvo finalistou Pražského poháru.

"A" mužstvo se v sezóně 2011/2012 po dvou letech v 1.A třídě vrátilo do nejvyšší pražské fotbalové soutěže - Pražská teplárenská přeboru Prahy. V sezóně 2013/2014 dosáhlo největšího úspěchu ve své historii, když nejvyšší pražskou fotbalovou soutěž vyhrálo !

Fotbalový oddíl TJ Sokol Královice má v současné době A-mužstvo, mladší žáky, starší přípravku a mladší přípravku.

Součástí TJ Sokol Královice je i tenisový oddíl.